Svoz jedlých potravinářských olejů provádíme dle požadavků zákazníka v desinfikovaných nádobách o velikosti 50 l. Za odvezené množství jedlých olejů poskytujeme slevu na svoz kuchyňského odpadu nebo vyplácíme hotovost.

Svoz použitých potravinářských olejů provádíme v souladu s legislativou EU a ČR.