AQUNA OSMOSE LIGHT

REVERZNÍ OSMÓZA BEZ ELEKTRICKÉHO PŘIPOJENÍ S AKTIVAČNÍ TECHNOLOGIÍ VODY UMH

CESTA K ČISTÉ A ZDRAVÉ PITNÉ VODĚ
Voda z vodního vedení nejprve protéká přes
sedimentační filtr o velikosti 1 μm a blokový filtr
s aktivním uhlím. Následně je voda pomocí dvou
membrán reverzní osmózy zbavena zbývajících
znečišťujících látek.
Remineralizace pak vytváří optimální podmínky
pro následné procesy aktivace a energetizace vody
pomocí technologie UMH.

ČISTOU A ČERSTVOU VODU KAŽDÝ DEN
Kvalita pitné vody má zásadní význam pro látkovou výměnu v našem těle, pro naše zdraví a celkovou pohodu. Existuje mnoho filtračních systémů, které vodu čistí, upravují a případně i aktivují. Moderní filtrační zařízení od Aqua Naturalis slučuje všechny nejlepší způsoby úpravy vody do bezpečného a cenově výhodného systému, jehož instalace je velmi snadná.
Voda z kohoutku obsahuje mnoho škodlivých látek, které jsou reverzní osmózou bezpečně odfiltrovány:
Pozůstatky léčiv
Antibiotika, hormony, léky na krevní tlak, léky s psychotropním účinkem
Těžké kovy
Rtuť, olovo, měď, zinek, kadmium, chrom, nikl
Radioaktivní látky
Stroncium, cesium, uran, radium
Mikroorganismy
Borrelie, koliformní bakterie, salmonely, další bakterie, plísně
Ostatní znečišťující látky
Hliník, dusičnany, dusitany, fluoridy, chloridy, sírany, PCB

AQUA NATURALIS

 • se vyznačuje kvalitou přírodní, volně tekoucí vody
 • vykazuje velmi vysokou čisticí a rozpouštěcí
 • schopnost při odvádění škodlivých látek z těla
 • umožňuje lepší využití životně důležitých látek dodávaných s potravou
 • má pozitivní vliv na acidobazickou rovnováhu v organismu
 • zlepšuje úroveň hydratace v oblasti pojivových tkání a v celém těle, díky tomu probíhají všechny metabolické procesy plynuleji
 • přefiltrovaná voda je dokonalá pitná voda pro podporu zdraví, pohody a kvality života
 • je úsporný, nákladově efektivní a šetří spoustu peněz – každý měsíc.

SROVNÁVÁNÍ VELIKOSTI FILTRAČNÍ TECHNIKY
Mikroskopicky malé póry umožňují, aby přes filtrační membránu prošly pouze molekuly vody, zatímco ostatní větší látky a částice jsou spláchnuty přímo do odtoku.
Velikost pórů filtrační membrány je 0,0001 mikrometru, což odpovídá 0,1 nanometru.

JE VĚDECKY POTVRZENO, ŽE AKTIVOVANÁ VODA MÁ
POZITIVNÍ VLIV NA ZDRAVÍ
Tým přírodovědců pod vedením profesora Geralda Pollacka z Washingtonské univerzity v USA dokázal, že: „Energizovaná hexagonální voda působí díky své struktuře jako léčivá voda a může pomoci při mnoha zdravotních problémech.“
UV spektra, která Prof. Pollack naměřil ve vodě EZ, jsou identická se vzorky vody z energeticky aktivované vody UMH, které zkoumal Dr. Ludwig.
Také Prof. Dr. Bernd Kröplin a jeho tým odhalil tajemství vody. Jeho reprodukovatelné experimenty umožňují hluboký pohled na vliv mobilních rádiových vln, ultrazvuku, hudby, oscilační terapie a síly mysli. To vytváří zcela nový obraz o úloze vody v přírodě a v lidském těle. Specifickým rysem aktivačních metod UMH je změna normálních vodních seskupení na hexagonální vodnístruktury (šest molekul vody tvoří jednu strukturu). 

FILTRAČNÍ SYSTÉM NA PITNOU VODU S PŘEDFILTRACÍ, REMINERALIZACÍ A AKTIVACÍ VODY POMOCÍ TECHNOLOGIE UMH

Bez použití elektrického proudu, nádrže, čerpadla a elektrických komponentů.

SYSTÉM AQUNA OSMOSE LIGHT SE SKLÁDÁ 

 • 1 x 10 palcový vyměnitelný předfiltr (Sediment-PP 1μm)
 • 1 x filtrační jednotka RO (2 x 350 GDP membrána s
  integrovaným filtrem s aktivním uhlím CTO).
 • Remineralizační kazeta
 • Unikátní aktivující technologie vody UMH (navrácení
  vody do přirozené formy hexagonální struktury)
 • Kompletně s hadicemi a adaptérem
 • Volitelně: Aqua-Stop k dostání zde v obchodě
 • Podmínky pro instalaci: 2,76 až 5,52 barů na
  studeném vodovodním potrubí

VITALIZACE A REVITALIZACE TECHNOLOGIÍ UMH

 •  Voda zpětně nabývá energii původní pramenité vody
 • Frekvence znečišťujících látek je zrušena
 • Dochází k přenosu pozitivních vibrací
 • Kalcifikace vody se snížuje
 • Voda získává opět optimální buněčnou průchodnost

VITALIZACE A REVITALIZACE TECHNOLOGIÍ UMH

Čistá voda je nejprve dostředivě vířena a rozdělena do malých dílčích toků, čímž jsou vymazány informace o
škodlivinách. Voda pak protéká vysoce účinným vibračním polem, které je generováno speciálně informovanými kapalinami, drahými kameny a dalšími přírodními zdroji energie. Vznikají tak hexagonální krystalové struktury, které vodě dodávají jedinečné vlastnosti.

Kontakt

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat

info@bilit.cz

Třebízkého 873, 39002, Tábor

Otevírací doba kanceláře 9:00 - 17:00

13 + 4 =