Čištění septiků

Vyvážení a čištění septiků a jímek je velice nákladné. Naše firma doporučuje pravidelné používání bakteriálních směsí (SEPTIK +) pro efektivní čištění toalet, údržbu septiků, jímek a splaškových vod. Používání tekutých bakteriálních směsí dochází k rozkladu organického materiálu a usazenin a to významně přispívá k odstranění nežádoucího zápachu a snižování četnosti vývozu a čištění. Naše přípravky jsou v tekuté formě a lze je aplikovat přímo v provozech (domácnostech) na toaletách, kde efektivně odstraňují zápach a likvidují moč, přípravek dále putuje kanalizací do septiku kde bakteriální směs pokračuje v rozkladu organického odpadu (fekálií včetně buničiny) a tím snižuje nutnost častého vyvážení. Obsah septiků a jímek lze takto předčištěné bez problému čerpat, nedochází k ucpávání kanalizace ani případných trativodů.

VÝHODY :

– odstraní nepříjemný zápach ze septiku nebo žumpy

– snižuje objem kalů a nánosů, rozloží i buničinu (toaletní papír)

– likviduje moč a efektivně čistí WC

– radikálně snižuje čerpání septiků a žump a tím šetří vaše peníze

– nepřetržitě čistí septik či žumpu a snižuje BSK i CHSK

– skladovatelnost až 24 měsíců, nepatogení