V rámci tzv. hrubého předčištění odpadních vod gastronomických a potravinářských provozů naše firma provádí svoz zbytků jídel vyprodukovaných při vaření a zpracování potravin v potravinářských provozech.

Tyto tzv. kuchyňské odpady likvidujeme po linii legislativy ČR dle Zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění jako biologicky rozložitelný odpad (BRO) kod odpadu: 20 01 08 a nebo po linii legislativi EU dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1069/2009 jako vedlejší produkt živočišného původu (VPŽP) 3. kategorie.

Svoz tzv. kuchyňských odpadů provádíme dle požadavků zákazníků v uzavíratelných plastových nádobách o velikosti 55 l. Plastové nádoby, které jsou po každém použití umyté v automatické tunelové mycí lince na bioplynové stanici a řádně vydesinfikované.

Tyto stále čisté obaly jsou zákazníkům bezplatně propůjčeny v požadovaném množství na provozech a díky kvalitnímu mytí a desinfekci je zákazníci mohou skladovat přímo v provozech bez obavy z nedodržení hygieny na provoze.

Ke svozům kuchyňských odpadů ať již dle zákonů ČR nebo EU vedeme našim zákazníků v rámci našich služeb evidenci odvezeného bioodpadu. (množství, váha, období atd..)