Aplikace bakteriálních směsí

Naši stálí a dlouholetí zákazníci jsou provozy se stravováním, vlastními vývařovnami nebo výdejnami. Kromě podniků, obchodních domů a firem, jsou to především školy, školky, pečovatelské domy, nemocnice, vojsko, lázeňské provozy, hotely, restaurace, výrobny lahůdek, masný průmysl, mlékárenský průmysl a další.

Společnost BILIT s.r.o. se na základě současné legislativy ČR a EU zabývá komplexní hygienu provozů z hlediska odpadních vod, hrubého předčištění kanalizace pomocí sběr zbytků jídel z kuchyňských provozů, separace odpadů a čistících technik. Základní službou je mikrobiologické čištění a předčištění odpadních vod tak, aby vyhovovaly kanalizačnímu řádu a stanoveným emisním nebo imisním limitům v závislosti na tom zda konečným zařízením za kuchyňským provozem je lapák tuků nebo lapák tuků a čistička odpadních vod (ČOV).

K této aplikaci jsou používány osvědčené a léty prověřené mikrobiologické přípravky z řady BILIKUK®

Výhodou těchto přípravků je jejich periodická inovace a velmi přísná jakostní kritéria výroby.

V souladu s ekonomickými možnostmi a legislativou ČR a EU, navrhneme zákazníkovi optimální variantu čištění odpadních vod včetně separace zbytků jídel z kuchyní, který mi jsou vedlejší produkty živočišného původu 3. kategorie (VPŽP) dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1069/2009 nebo jako biologicky rozložitelný odpad (BRO) dle Zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.