Čištění kanalizace

V potravinářských a kuchyňských provozech jsou na průchodnost kanalizace a odpadů kladené větší hygienické nároky a je nezbytné udržovat tato provozní potrubí neustále průchozí a čisté. Pro správný a nerušený provoz každého gastro provozu je nezbytné, aby nedocházelo k usazování tuku a nečistot v potrubí vzniklého výrobou či vařením a následnému ucpávání vedoucímu k riziku vzniku nepříjemných situací během pracovního dne vedoucích k náhlému uzavření provozu, ztrátě zisku a v neposlední řadě nespokojeným zákazníkům.

BILIT s.r.o. používám přípravky s enzymatickou a bakteriální směsí (BILIKUK® ), které zaručují kontinuální průchodnost potrubí, odstraňují nežádoucí zápach, snižují objem tukové vrstvy v potrubí a koncovém zařízení kuchyňských provozů (lapák tuků), vypořádá se s případnými hlodavci a v neposlední řadě napomáhá ke splnění emisních limitů (EL), kvality odpadních vod pro vypouštění do veřejné kanalizace, stanovených kanalizační řádem konkrétních měst a obcí.

V provozech v rámci našich služeb používáme v některých případech nebo v případě havárie (náhlého ucpání potrubí) mechanické čištění kanalizace proudem tlakové vody. Na tlakové čerpadlo je připojená tlaková hadice o délce několika metrů ukončená tryskou s různým počtem otvorů pod různými úhly dle profilu. Čerpadlo je schopno generovat vodu pod regulovatelným tlakem až do výše 200 bar.

CO VÁM NABÍZÍME

· Pravidelné čištění kanalizace pomocí bakteriálních směsí

· Mechanické čištění kanalizace tlakovou vodou

· Čištění odtokových kanálů v podlaze

· Čištění odtoků dřezů a výlevek