Produkty

BILIKUK®

Svým složením a vlastnostmi se stal revolučním přípravkem nové generace mikrobiologických přípravků a díky stálému a flexibilnímu vývoji patří k absolutní špičce. Účinný širokospektrální přípravek složený z komplexu fakultativně anaerobních bakterií pro odstraňování a snížení obsahu tuků, proteinů, cukrů, škrobů, organických usazenin, tenzidů, fenolů a zápachu. Likviduje extrahovatelné látky v odpadních vodách a pomáhá tak udržovat předepsané emisní limity. Má široké uplatnění v provozech, kde se vaří ( hotely, restaurace, školy, pečovatelské domy, nemocnice, vojsko, obchodní domy, fast foody ad.) nebo v potravinářském a masném průmyslu.

Je vhodný v dalších modifikacích pro intenzifikaci biologického stupně ČOV. Proti jiným přípravkům dokáže přežít a poté opět působit i v nepříznivém prostředí.

Odolává nepříznivým podmínkám pH, desinfekčním přípravkům a vysokým teplotám do 120 °C.

Náklady v gastronomických provozech, se výrazně snižují při použití programovatelného dávkovacího zařízení. Toto zařízení hlídá Váš provoz 24 hodin denně a není třeba dalšího lidského zásahu. Správná konstrukce lapačů tuků zajišťuje separaci biomasy a pravidelným dávkováním přípravku se udržuje jeho stálá hladina. V určité fázi biodegradace, lze tuto biomasu také efektivně využít při výrobě bioplynu.

Při pravidelném dávkování, snižuje BILIKUK®  obsah extrahovatelných látek v odpadních vodách, předchází ucpání kanalizace a také výskytu hlodavců.

BILIKUK®  významně přispívá ke snižování emisních limitů odpadních vod (EL, BSK,CHSK ad.) v gastronomických provozech a potravinářském průmyslu.

SEPTIK +

 

Je výbornou volbou, v případě, kdy odbourávací síla musí být razantní.
Tato účinná tekutá bakteriální směs obsahuje zároveň i aktivátory – enzymy / proteázy, alfa-amylázy, lipázy, esterázy, celulázy,ureázy, xylanázy/ a je ideální pro efektivní údržbu septiků, žump a splaškových vod v domácnostech i průmyslu. Tento přípravek, díky svému specifickému složení, řeší několik operací zároveň. Kromě ekonomickému přínosu z důvodu omezeného vyvážení septiků a žump, se podílí na odstraňování zápachu, údržbě toalety a kanalizace. Vedle drahé a nebezpečné chemie, lze SEPTIK + efektivně trvale používat i pro údržbu toalet, kde likviduje moč a organické nečistoty. SEPTIK + je nepostradatelným pomocníkem moderní domácnosti.u.

BIOSTABIL

BIOSTABIL je nový velmi účinný přípravek, který se používá jako ozdravná a intenzifikační mikrobiologická  náplň, pro všechny typy ČOV. 

Přípravek je vyráběn v několika modifikacích, pro domácí, městské a průmyslové čističky odpadních vod. Základní ukazatel pro daný typ přípravku je počet ekvivalentních osob (EO). BIOSTABIL příznivě ovlivňuje hodnotu rozpuštěného kyslíku O2 , množství a usaditelnost kalu a také tvorbu vláknitých organismů.

Snižuje hodnoty extrahovatelných látek –EL,CHSK, BSK, P,N(celk.) a odstraňuje nepříjemný zápach . Dávkování je vhodné upravovat a porovnávat se stavem ČOV v prvních týdnech aplikace a dosahovaných ukazatelů, včetně zápachu, vzhledu a usazování kalu.

 HYDROPACK

Je suchý granulát obsahující enzymy a bakterie, které produkují životaschopné spory, balené v snadno použitelném a ve vodě rozpustném sáčku. Pro domácí použití je možné rozdělit do cca 6 dávek. Pro průmyslové použití vhodíte do vody jeden sáček vážící cca 450g / ČOV, do lapače tuku nebo septiku, čerpací stanice, kalojemu, / a ten se rozpustí a uvolní do systému miliardy bakterií a enzymů. Tento produkt obsahuje hybridní bakteriální kultury, které mají schopnost rozpustit a strávit veškeré živočišné i rostlinné tuky, bílkoviny, celulózu, škroby a cukry. Ve formě prášku může být tento produkt skladován v opakovaně použitelném plastovém kbelíku, aniž by ztrácel účinnost. Neobsahuje kyseliny, ani zásady. Jeho bakterie a enzymy působí specificky a tak rychle, že se odpad rozloží, snižuje se BSK i CHSK a vyloučí se pachy. Dávka 450 g obsahuje obrovskou sílu miliard bakterií a je určen pro velké zátěže.

BIOLAP

Je tuhý bakteriální blok v závěsné síti. Využívá se pro biodegradaci organického odpadu v lapačích tuku, septicích a všude, kde je potřeba organický odpad likvidovat. Bezpečná, přirozeně se vyskytující bakterie, která je v přípravku, si dokáže poradit se složitými organickými problémy. Tento unikátní „blok“ se postupně rozpustí během 35–120 dní, což umožňuje postupnou biodegradaci a rozkládání odpadu. Komplex bakterií, které jsou obsaženy v bloku, omezí tuky, mastnoty, zápach, kal, a nahromaděnou organickou hmotu.
Jeho kombinace s přípravky řady BILIKUK® je vysoce efektivní.

BILIROPE

 

Přírodním způsobem odbourává ropné uhlovodíky v odlučovačích oleje, v odtokovém potrubí, ve vodě po mytí vozidel a kontaminované půdě.V odlučovačích oleje snižuje potřebu mechanického čištění. Zlepšuje kvalitu vypouštěné odpadní vody a udržuje odtokové potrubí průchodné.
BILIROPE je bakteriální očkovací látka pro odbourávání olejů, maziv a jiných organických látek. Je vhodný pro odlučovače olejů i jiné sběrné systémy a užívá se proto také při zacházení s odpady v servisních jímkách, v údržbářských dílnách a kontaminovaných půdách.

BILIROPE nabízí efektivní řešení pro eliminaci toxických a rizikových látek v mnoha oblastech.S úspěchem lze těchto vlastností použít také při čištění a dekontaminaci zamořených ploch (in situ, ex situ) v biofiltrech apod. Specializované mikroorganismy v BILIROPE jsou specificky vybrány na základě jejich synergických schopností odstranit široké spektrum znečišťujících a odpadních látek ze životního prostředí (C10 – C40, NEL, ad.).

MICRO-FLOOR

Patří mezi novou generaci čistících přípravků. Jeho unikátní chemicko-biologické složení nabízí inovativní styl čištění porézních
i neporézních podlahových povrchů. Vyrábí se jako tekutý koncentrát, pro použití k čištění v gastronomických provozech
a potravinářském průmyslu.

Výrobek obsahuje synergickou směs bezpečných organismů typu Bacillus, volných enzymů a vybraných tenzidů.
Obsažené lipázové enzymy provádějí efektivní hydrolýzu tuků, olejů a mastnot.
Dochází tak k účinnější a rychlejší degradaci (rozkladu) organických materiálů, které se po čase tvoří na podlahovém povrchu.

Trvalé používání přípravku MICRO-FLOOR v průmyslových oblastech, institucích i domácnostech, zaručuje bezpečný a efektivní způsob čištění podlah, dlažby, spár a těžko dostupných míst.

BIONER

Je vyvinut speciálně pro použití ve strojích na mytí podlah a tepovacích strojích, ale pracuje stejně dobře i při manuálním použití s kbelíkem a hadrem. Vyhovuje všem, kdo hledají hospodárnost i kvalitu.Je silně povrchově aktivní. Protože málo pění, neohrožuje elektrické vedení vašeho strojního čističe. Stroje pracují snáz a rychleji. Je bezpečný i pro čištění pružných podlah, mramoru i betonu. Dále je vynikajícím pomocníkem k odstranění různých druhů skvrn a fleků na sedačkách v autě a autosedačkách kde běžné přípravky nezabírají.

ORANGE DAY

Orange Day je 100% citrusový čistící přípravek vyrobený z extraktu získaného z kůry a semen citrusů – pomerančových terpenů.
Orange Day má vynikající čistící schopnosti a může být použit pro široký okruh aplikací od čistění až po mytí a odstraňování plísní.
Práce s ním je příjemnější než s toluenem, acetonem (ketony), xyleny, 1,1,1 – trichlorethanem nebo ropnými deriváty. Jeho skvělé čistící vlastnosti se dají využít v mnoha odvětvích průmyslu a je velmi oblíbený i pro použití v domácnosti.

Odstraňuje asfalt, lepidla z etiket a reklam, nezaschlý polyuretan, silikon, šmouhy od mytí a a nánosy z podlah / po kolech vozíků/, různé barvy, laky, vosky, tuky ad. Po naředění vodou, je možné využít i jako univerzální prostorový desodorant ( odpady, odpadní nádoby.odpadní vozy pro komunální odpad apod.)
Uplatní se v průmyslu, autoservisech, reklamních společnostech, dopravě, gastronomii ad.

OXY AKTIV

OXY AKTIV má využití především jako bělič při praní a čištění, vhodný zejména k praní ložního prádla, plen apod.
OXY AKTIV je výborné bělidlo na bázi sody a kyslíku a zároveň ekologická alternativa chlorových bělících přípravků.
Má desinfekční účinky a je zcela biologicky odbouratelný. Neobsahuje žádné optické zjasňovače.
Během praní se rozkládá na sodu a peroxid, který způsobuje bělení. Vhodný zejména pro alergiky.
Teplota prací lázně: od 60°C. Oproti normálnímu pracího prášku se dávkuje cca třetina množství(cca 50g/5 kg prádla).
Je ohleduplnější k odpadním vodám, kde je potřeba plnit povolené emisní limity. Úsporný a ekonomický