Mikrobiologické čištění

Spokojení zákazníci

S hrdostí můžeme říct, že máme stovky spokojených zákazníků.

Zkušenosti

Přes 28 let na trhu a stále rosteme.

Profesionalita

Díky dlouholeté praxi a zkušenostem, máme ve svých řadách opravdové profesionály.

Co Vám Přinášíme

Specializujeme se na mikrobiologické čištění odpadních vod a distribuci speciální chemie nejen pro gastronomické provozy.

Aplikace bakteriálních směsí

Navrhneme zákazníkovi optimální variantu čištění odpadních vod šitou na míru, včetně separace zbytků jídel z kuchyní. Vymyslíme, dovezeme a nainstalujeme.

Čištění kanalizace

Zajistíme kontinuální průchodnost odpadního potrubí, snížíme objem tukové vrstvy v potrubí a lapáku tuků a pomůžeme ke splnění emisních limitů (EL) stanovených kanalizační řádemí.

Kuchyňské odpady

Kuchyňský odpad naložíme, odvezeme, zlikvidujeme a průběžně zaevidujeme dle platných předpisů. Jsme oprávněná osoba pro likvidaci kuchyňských odpadů dle legislativy ČR a NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) dle Zákona o odpadech č. 541/2020

Výkup rostlinných olejů

Vaše použité oleje vykoupíme, naložíme, odvezeme, zlikvidujeme a průběžně zaevidujeme dle platných předpisů. Svoz použitých potravinářských olejů provádíme v souladu s legislativou EU a ČR.

Čištění lapáků tuků

Zajistíme vám našim servisem plynulý chod provozu s dobře fungujícím lapákem tuků bez pokut a sankcí. Díky naší technologii s použitím bakteriálních směsí předejdeme ucpání potrubí, přeplnění lapače tuků, nadměrnému zápach uvnitř provozu, výskytu hlodavců a zajistíme dosažení emisních limitů stanovených kanalizačním řadem.

Čištění septiků a jímek

Naším odborným servisem a aplikací bioenzymatických bakteriálních směsí radikálně snížíme čerpání septiků a žump a tím značně ušetříme vaše peníze. Odstraníme nepříjemný zápach a snížíme objem kalů, nánosů včetně rozložení buničiny (toaletního papíru).

Intenzifikace ČOV

Zkontrolujeme správný chod vaší ČOV, případně navrhneme možná řešení nápravy a její správné funkčnosti. Aplikace našich bakteriálních směsí kontinuálně pomáhá ČOV dodávkou potřebných organismů, nutrientů a látek ( v části nitrifikace a zejména denitrifikace).

AQUA NATURALIS

Vodní fitrační systémy UMH Hexagon a AQUNA OSMOSE LIGHT

Kdo jsme

BILIT s.r.o. je společnost, která poskytuje komplexní služby v oblasti hygieny odpadních vod a odpadů v gastronomii. Naším cílem je vytvořit takové podmínky u našich zákazníků, aby splňovali emisní limity odpadních vod, separovali a likvidovali odpady dle platné legislativy a aby jejich provoz fungoval v souladu s legislativou ČR a EU. Spolupracujeme s předními odborníky a společnostmi ze zemí, kde tento systém funguje. Tyto zkušenosti z praxe, nám umožňují vytvořit zákazníkům kvalitní servis a trvalou spolupráci. Naše šetrné mikrobiologické produkty řeší širokou škálu aplikací z oblasti gastronomie, průmyslu, domácností, městských a průmyslových ČOV,  lapáků tuků, septiků a nápravu (bioremediace) celé řady kontaminujících látek a odpadních produktů z oblasti životního prostředí.

O nás

Společnost BILIT s.r.o., byla založena roku 1995 jako jeden z distribučních článků mikrobiologických přípravků v Pardubickém, Královéhradeckém a Jihomoravském kraji. Od roku 2010 naše společnost rozšířila svoji působnost i do kraje Jihočeského, Středočeského, Libereckého, Ústeckého, Vysočiny a Prahy a okolí. Kromě mikrobiologicých přípravků začala naše společnost poskytovat komplexní gastronomické služby, likvidaci zbytků jidel z vývařoven, výkupu (použitých) potravinářských olejů, kontrolu, čištění a údržbu lapáků tuků, intenzifikaci čističek odpadních vod (ČOV) a údržbu septiků a jímek.

Cílem naší společnosti je především pomoc gastroprovozům a potravinářskému průmyslu přizpůsobit svůj provoz a svoje technologické postupy současným legislativním nárokům ve vztahu k odpadním vodám a čistícím procesům.
Pocit, že je u nás vody dostatek je velmi relativní. Tento stav se společně s kvalitou vod zhoršuje. Podle posledních studií se má u nás tento stav dramaticky projevit v průběhu následujících 20 let. Pracovat soustavně na zlepšení kvality vody je nutné.
Možná máme skvělou příležitost začít právě teď s prevencí.

BILIT s.r.o. 2021

Našich stálých zákazníků

Kontakt

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat

info@bilit.cz

Třebízkého 873, 39002, Tábor

Otevírací doba kanceláře 9:00 - 17:00

13 + 6 =