Bilit s.r.o. - čištění odpadních vod, BILIKUK®

Bilit s.r.o. je společnost, která poskytuje komplexní služby v oblasti hygieny odpadních vod a odpadů v gastronomii. Naším cílem je vytvořit takové podmínky u našich zákazníků, aby splňovali emisní limity odpadních vod, separovali odpady a jejich provoz fungoval v souladu s legislativou EU. Spolupracujeme s předními odborníky a společnostmi ze zemí, kde tento systém funguje a jsme členem společenství Biosystémy Group 2020. Tyto zkušenosti z praxe, nám umožňují vytvořit zákazníkům kvalitní servis a trvalou spolupráci. Naše šetrné mikrobiologické produkty řeší širokou škálu aplikací z oblasti gastronomie, průmyslu, městských a průmyslových ČOV, zemědělství, akvakultury a nápravu (bioremediace) celé řady kontaminujících látek a odpadních produktů z oblasti životního prostředí. Naši kompletní nabídku produktů naleznete na této stránce http://bilit.cz/produkty/strucny-prehled.htm