Údržba odpadního potrubí

BILIKUK®„S“

Svým složením a vlastnostmi se stal revolučním přípravkem nové generace mikrobiologických přípravků a díky stálému a flexibilnímu vývoji patří k absolutní špičce. Účinný širokospektrální přípravek složený z komplexu fakultativně anaerobních bakterií pro odstraňování a snížení obsahu tuků, proteinů, cukrů, škrobů, organických usazenin, tenzidů, fenolů a zápachu. Likviduje extrahovatelné látky v odpadních vodách a pomáhá tak udržovat předepsané emisní limity. Má široké uplatnění v provozech, kde se vaří ( hotely, restaurace, školy, pečovatelské domy, nemocnice, vojsko, obchodní domy, fast foody ad.) nebo v potravinářském a masném průmyslu.

 Je vhodný v dalších modifikacích pro intenzifikaci biologického stupně ČOV. Proti jiným přípravkům dokáže přežít a poté opět působit i v nepříznivém prostředí.

Odolává nepříznivým podmínkám pH, desinfekčním přípravkům a vysokým teplotám do 120 °C.

Náklady v gastronomických provozech, se výrazně snižují při použití programovatelného dávkovacího zařízení. Toto zařízení hlídá Váš provoz 24 hodin denně a není třeba dalšího lidského zásahu. Správná konstrukce lapačů tuků zajišťuje separaci biomasy a pravidelným dávkováním přípravku se udržuje jeho stálá hladina. V určité fázi biodegradace, lze tuto biomasu také efektivně využít při výrobě bioplynu.

Při pravidelném dávkování, snižuje BILIKUK® „S“  obsah extrahovatelných látek v odpadních vodách, předchází ucpání kanalizace a také výskytu hlodavců.

BILIKUK® „S“  významně přispívá ke snižování emisních limitů odpadních vod (EL, BSK,CHSK ad.) v gastronomických provozech a potravinářském průmyslu.

BILIKUK®„T“

BILIKUK® „T“ je účelově formulován pro lapače tuků. Vybrané kmeny bakterií produkují lipázu, která rozkládá tuk (ß-oxidace). Bakterie ho snadněji a rychle eliminují a zamezují tak následným problémům na ČOV a v kanalizaci. Při rozkladu tuku klesá pH a to vytváří nepříznivé podmínky pro některé pomocné bakterie. BILIKUK® „T“je však vytvořen speciálními kmeny bakterií tak, aby pracoval efektivně i v nižším rozpětí pH.

 Náklady v gastronomických provozech, se výrazně snižují při použití programovatelného dávkovacího zařízení. Toto zařízení hlídá Váš provoz 24 hodin denně a není třeba dalšího lidského zásahu. Správná konstrukce lapačů tuků zajišťuje separaci biomasy a pravidelným dávkováním přípravku se udržuje jeho stálá hladina. V určité fázi biodegradace, lze tuto biomasu také efektivně využít při výrobě bioplynu.

Při pravidelném dávkování, snižuje BILIKUK® „T“ obsah extrahovatelných látek a významně přispívá ke snižování emisních limitů odpadních vod – EL, BSK,CHSK  ad.v gastronomických provozech a potravinářském průmyslu.

Produkce enzymů:lipásy, proteázy, esterázy, celulázy, amylázy,ureázy, xylanázy.

SEPTIK +

 

Je výbornou volbou, v případě, kdy odbourávací síla musí být razantní.
Tato účinná tekutá bakteriální směs obsahuje zároveň i aktivátory – enzymy / proteázy, alfa-amylázy, lipázy, esterázy, celulázy,ureázy, xylanázy/ a je ideální pro efektivní údržbu septiků, žump a splaškových vod v domácnostech i průmyslu. Tento přípravek, díky svému specifickému složení, řeší několik operací zároveň. Kromě ekonomickému přínosu z důvodu omezeného vyvážení septiků a žump, se podílí na odstraňování zápachu, údržbě toalety a kanalizace. Vedle drahé a nebezpečné chemie, lze SEPTIK + efektivně trvale používat i pro údržbu toalet, kde likviduje moč a organické nečistoty. SEPTIK + je nepostradatelným pomocníkem moderní domácnosti.u.

Kontakt

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat

info@bilit.cz

+420 734 440 680 Ing. Jan Podlešák, jednatel

Třebízkého 873, 39002, Tábor

Otevírací doba kanceláře 9:00 - 17:00

6 + 10 =