Čištění a údržba lapáků tuků a odlučovačů ropných látek

BIOLAP

Je tuhý bakteriální blok v závěsné síti. Využívá se pro biodegradaci organického odpadu v lapačích tuku, septicích a všude, kde je potřeba organický odpad likvidovat. Bezpečná, přirozeně se vyskytující bakterie, která je v přípravku, si dokáže poradit se složitými organickými problémy. Tento unikátní „blok“ se postupně rozpustí během 35–120 dní, což umožňuje postupnou biodegradaci a rozkládání odpadu. Komplex bakterií, které jsou obsaženy v bloku, omezí tuky, mastnoty, zápach, kal, a nahromaděnou organickou hmotu.
Jeho kombinace s přípravky řady BILIKUK® je vysoce efektivní.

 HYDROPACK

Je suchý granulát obsahující enzymy a bakterie, které produkují životaschopné spory, balené v snadno použitelném a ve vodě rozpustném sáčku. Pro domácí použití je možné rozdělit do cca 6 dávek. Pro průmyslové použití vhodíte do vody jeden sáček vážící cca 450g / ČOV, do lapače tuku nebo septiku, čerpací stanice, kalojemu, / a ten se rozpustí a uvolní do systému miliardy bakterií a enzymů. Tento produkt obsahuje hybridní bakteriální kultury, které mají schopnost rozpustit a strávit veškeré živočišné i rostlinné tuky, bílkoviny, celulózu, škroby a cukry. Ve formě prášku může být tento produkt skladován v opakovaně použitelném plastovém kbelíku, aniž by ztrácel účinnost. Neobsahuje kyseliny, ani zásady. Jeho bakterie a enzymy působí specificky a tak rychle, že se odpad rozloží, snižuje se BSK i CHSK a vyloučí se pachy. Dávka 450 g obsahuje obrovskou sílu miliard bakterií a je určen pro velké zátěže.

BILIROPE

 

Přírodním způsobem odbourává ropné uhlovodíky v odlučovačích oleje, v odtokovém potrubí, ve vodě po mytí vozidel a kontaminované půdě.V odlučovačích oleje snižuje potřebu mechanického čištění. Zlepšuje kvalitu vypouštěné odpadní vody a udržuje odtokové potrubí průchodné.
BILIROPE je bakteriální očkovací látka pro odbourávání olejů, maziv a jiných organických látek. Je vhodný pro odlučovače olejů i jiné sběrné systémy a užívá se proto také při zacházení s odpady v servisních jímkách, v údržbářských dílnách a kontaminovaných půdách.

BILIROPE nabízí efektivní řešení pro eliminaci toxických a rizikových látek v mnoha oblastech.S úspěchem lze těchto vlastností použít také při čištění a dekontaminaci zamořených ploch (in situ, ex situ) v biofiltrech apod. Specializované mikroorganismy v BILIROPE jsou specificky vybrány na základě jejich synergických schopností odstranit široké spektrum znečišťujících a odpadních látek ze životního prostředí (C10 – C40, NEL, ad.).

Kontakt

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat

info@bilit.cz

+420 734 440 680 Ing. Jan Podlešák, jednatel

Třebízkého 873, 39002, Tábor

Otevírací doba kanceláře 9:00 - 17:00

14 + 10 =