UMH HEXAGON

PITNÁ VODA V KVALITĚ PŘÍRODNÍHO PRAMENE

UMH Hexagon je vodní fi ltr, který se snadno a rychle instaluje
pomocí systému Plug-and-Play. Během několika minut
ho můžete jednoduše umístit pod kuchyňský dřez doma nebo
ve vaší kanceláři. Navíc je vhodný i pro použití ve zdravotnických
zařízeních či fi remních kuchyních. S UMH Hexagon máte zajištěnu
nejvyšší kvalitu pitné vody bez složité a náročné instalace.
Nový EVOdrink filter filtruje všechny běžné těžké kovy, hormony,
pesticidy, bakterie, mikroorganismy, plísně, kvasinky, chlór, DDT,
zbytky léků, mikroplastiková zrna a mnoho dalších látek z vody
s téměř 99,99% účinností. Přitom stopové prvky zůstávají zachovány.
Zvýšené množství fluoridů, dusičnanů nebo dusitanů v pitné vodě
by mělo být odstraněno pomocí osmotických membrán – například
AQUNA Osmose Light od společnosti Trimedea.
Po procesu fi ltrace je voda oživena pomocí speciální technologie
UMH. Toto zařízení obsahuje deset ručně vyrobených skleněných
fi ol, které vytvářejí stabilní energetické pole. Díky tomu molekuly
vody opět získávají hexagonální strukturu, která umožňuje lepší
buněčnou propustnost.
Nový druh mosazi přináší ještě vyšší úroveň energie upravené
vody. Při instalaci se připojí pouze jedna hadice od rohového
ventilu k fi ltru UMH-Hexagon a druhá hadice vedoucí z Hexagonu
zpět k existujícímu vodovodnímu kohoutku. Nemusíte se starat o
složité úpravy vodovodního kohoutu, protože toto zařízení poskytuje dostatečné množství studené vody s průtokem 5-9 litrů
za minutu.
Tímto způsobem ušetříte vysoké náklady na instalaci, protože
zařízení Hexagon může být snadno namontováno jakýmkoliv technikem. Při výměně fi ltru nebo při poruše lze snadno
vzájemně propojit hadice, čímž je vždy zaručena bezpečná a
nepřerušovaná dodávka vody

MEMBRÁNA Z AKTIVNÍHO UHLÍ

POPIS
EVOdrink fi lter je nový typ fi ltru, který využívá membránový
adsorpční materiál z tkaného aktivního uhlí. Tento materiál má
až desetkrát větší schopnost zachytit nečistoty než běžné blokové fi ltry s aktivním uhlím. Pokud jde o snížení obsahu těžkých
kovů, jako je olovo, měď a dokonce rtuť, dosahuje účinnosti až
99,99 %, což je mnohem více než tradiční fi ltry s aktivním uhlím.
Navíc má membránový fi ltr konstantní průtok 4 litry za minutu bez
ztráty tlaku.
Vyrobeno podle nejvyšších standardů kvality a s ohledem na udržitelnost a životní prostředí: Díky fi ltru EVOdrink si můžete kdykoliv vychutnat čistou vodu, která je navíc ideální i pro přípravu
dětské výživy. A co je nejdůležitější – je zcela bez mikroplastů.

 

DOBA POUŽITÍ
Běžné aktivní uhlíkové fi ltry je nutné kvůli znečištění vyměnit
nejpozději po 6 měsících. EVOdrink fi lter díky patentované
antimikrobiální slitině ve všech komponentách, kterými voda
prochází, včetně membrán, se nemůže znečistit a vydrží tak
minimálně jeden rok.

 

VÝKONNOSTNÍ PARAMETRY
Průtok: 4 litry za minutu/kartuše při tlaku 2 bary
Délka: 9 3⁄4“ – 248 mm
Velikost pórů: 0,002 mikronu
Jemnost tkaniny: 0,5 mikronu (na povrchu)
Maximální kapacita: 10 000 litrů na každou patronu
Koncové uzávěry a síťka: PP
Filtrační médium: aktivní uhlí
Postfi ltrační vláknina: polyamid