Zde se nacházíte: Bilit.cz » Produkty » Stručný přehled

Stručný přehled


Zobrazit seznam produktů v záložkách

Mikrobiologické přípravky pro čištění odpadních vod - tekuté

OBJEDNAT Doporučená cena: 297,- Kč/litr bez DPH

BILIKUK® „S“

BILIKUK® „S“

Mikrobiologický produkt  BILIKUK ® „S“ se svým složením a vlastnostmi stal revolučním přípravkem nové generace. Hovoříme zde o účinném širokospektrálním přípravku, který je složen z komplexu fakultativně anaerobních bakterií pro odstraňování a snížení obsahu tuků, proteinů, cukrů, škrobů, organických usazenin, tenzidů, fenolů a zápachu v odpadním potrubí a odlučovači (lapači) tuků.

OBJEDNAT Doporučená cena: 297,- Kč/litr bez DPH

BILIKUK® „T“

BILIKUK® „T“

BILIKUK ®"T" je formulován speciálně přímo pro lapače tuku a pro provozy jejichž extrahovatelné látky v odpadních vodách tvoří převážně tuky (jatka, řeznictví, bourárny atd.). Lipáza se zaměřuje na velké části tuku a oleje, rozkládá je na menší části tak, aby je bakterie mohly lépe a snadněji eliminovat a zamezit tak ucpávání kanalizace. Když se tuk rozkládá, pH při tom klesá. To vytváří nepříznivé podmínky pro pomocné bakterie. BILIKUK ® "T" je vytvořen tak, aby pracoval efektivně v nižším rozpětí pH, které se ve určitých fázích biodegradace může v lapačích tuku vyskytovat. Obsah lapačů tuků není tvořen zdaleka jen tuky, proto se doporučuje střídat s přípravkem BILIKUK ® „S“

OBJEDNAT

BILIKUK® „A“

Tato synergická směsice je vyvinuta pro domácí i komerční akvária. Je to vysoce potenciální tekutá formulace, obsahující aerobní a fakultativní bakterie, které usnadňují rozklad organických materiálů (usazeniny z potravy, rybí odpad..). Tento produkt je nezávadný pro lidi, ptáky, ryby a rostlinný život, čímž poskytuje biologickou podporu, která je naprosto kompatibilní s údržbou a přírodní ekologickou rovnováhou.

OBJEDNAT

BILIKUK® „R“

BILIKUK® „R“

Ideální bakterie, která se využívá v chovných rybnících, na rybích a v rybích umělých líhních. Tento přípravek je vysoce efektivní v oblasti eliminování živin, které vedou ke tvorbě kalu, dusičnanu, amoniaku a řas. Snižuje riziko infikování, což zlepšuje stupeň přežití a je prevencí proti chorobám. Pomáhá udržovat potřebný stupeň rozpuštěného O2 a přirozenou rovnováhu prostředí.Vybrané kmeny obsahují aerobní a fakultativní bakterie, které usnadňují rozklad organických materiálů (usazeniny z potravy, rybí odpad..). Tento produkt je nezávadný pro lidi, ptáky, ryby a rostlinný život a vytváří přirozené podmínky pro přírodní ekologickou rovnováhu.

OBJEDNAT

BILIKUK® „J“

BILIKUK® „J“

Skvělá kombinace kmenů bakterií, pro koupací a okrasná jezírka. Pomáhá udržovat vyvážené prostředí a průzračnou přírodní vodu. Ideální přirozený komplex bakterií, neškodných pro vodní živočichy, ptactvo ani pro člověka. Tento přípravek je vysoce efektivní v oblasti eliminování živin, které vedou k tvorbě kalu, dusičnanu, amoniaku a řas. Snižuje riziko infikování a hnilobného procesu ve vodném prostředí.Je to vysoce potenciální tekutá formulace, obsahující aerobní a fakultativní bakterie, které usnadňují rozklad organických materiálů. Pomáhá udržovat potřebný stupeň rozpuštěného O2 a přirozenou rovnováhu prostředí.Spolu s programovatelným dávkovacím zařízením BIOSYSTÉMY ULTRA DOSE, je tento přípravek ideální pro preventivní a ekonomické udržování vyváženého stavu jezírka po celou sezónu a není třeba dalšího lidského zásahu.

OBJEDNAT Doporučená cena: 89,- Kč/750ml bez DPH

SEPTIK +

SEPTIK +

Tato účinná tekutá bakteriální směs obsahuje zároveň i aktivátory – enzymy (proteázy, alfa-amylázy, lipázy, esterázy, celulázy,ureázy, xylanázy) a je ideální pro efektivní údržbu septiků, žump a splaškových vod v domácnostech i průmyslu. Tento přípravek, díky svému specifickému složení, řeší několik operací zároveň. Kromě ekonomickému přínosu z důvodu omezeného vyvážení septiků a žump, se podílí na odstraňování zápachu, údržbě toalety a kanalizace. Vedle drahé a nebezpečné chemie, lze SEPTIK + efektivně trvale používat i pro údržbu toalet, kde likviduje moč a organické nečistoty. SEPTIK + je nepostradatelným pomocníkem moderní domácnosti.

OBJEDNAT

K-ZYM ß

Mnohonásobný enzymatický koncentrát s velkým množstvím využití.  
Tento moderní přípravek je ideální jako složka pro výrobu čistících přípravků, které musí splňovat náročné legislativní podmínky. Jeho efektivita spočívá kromě čistícího účinku i v nižší ekonomické náročnosti čistících procesů. Enzymy rychle rozkládají/oddělují velké kusy organického odpadu na menší kousky. Přidání enzymatického komplexu do čistících přípravků, šetří zvýšené náklady na energie. Lze prát a čistit efektivně při nižších teplotách a také snadněji čistit odpadní vody. Plně vyhovuje aktuální legislativě EU – REACH.

OBJEDNAT

BILIROPE

Přírodním způsobem odbourává ropné uhlovodíky v odlučovačích oleje, v odtokovém potrubí, ve vodě po mytí vozidel a kontaminované půdě.V odlučovačích oleje snižuje potřebu mechanického čištění. Zlepšuje kvalitu vypouštěné odpadní vody a udržuje odtokové potrubí průchodné.  
BILIROPE je bakteriální očkovací látka pro odbourávání olejů, maziv a jiných organických látek. Je vhodný pro odlučovače olejů i jiné sběrné systémy a užívá se proto také při zacházení s odpady v servisních jímkách, v údržbářských dílnách a kontaminovaných půdách.

Bioenzymatické přípravky pro čištění - tekuté

OBJEDNAT

ZYM - LINK

Enzymatický čistící přípravek pro automatické linky a čistící přístroje.  
Speciálně vyvinutý přípravek pro mycí linky a strojní čištění, kde je požadována minimální pěnivost a vysoký čistící účinek. Tento přípravek efektivně snižuje náklady na čištění, vzhledem k nižším teplotám čistící lázně. Ideální teplota je v rozmezí 20 –50°C. Biologické čištění je vhodné tam, kde už chemie „nepomáhá“ nebo kde lze mycí lázeň dále využívat. To se týká zejména při následném zpracování biomasy při výrobě bioplynu apod.  
ZYM-LINK je komplex enzymů a byl vyroben v souladu s novou legislativou EU /REACH/ a požadavky k odpadním vodám dle zaváděného systému „BIOSYSTÉMY 2020“. ZYM-LINK je doporučen pro veškeré provozy, které musí splňovat emisní limity odpadních vod

OBJEDNAT Doporučená cena: 83,- Kč/litr bez DPH

MICRO-FLOOR

MICRO-FLOOR

Je nový čistící biologicko – chemický přípravek na. Je to tekutý koncentrát na podlahy a další plochy, pro použití k čištění ve výrobě. Jeho unikátní chemicko-biologické složení nabízí inovativní (nový) styl čištění porézních podlahových povrchů.  
 
Výrobek obsahuje synergickou směs bezpečných organismů typu Bacillus a volných enzymů, které byly vybrány pro zrychlenou degradaci (rozklad) organických materiálů, které se po čase tvoří na podlahovém povrchu. Tato bakterie byla vybrána pro účinnou schopnost rozkladu směsí jako jsou například oleje, tuky, proteiny, škroby, cukry ad. Obsažené lipázové enzymy provádějí efektivní hydrolýzu tuků, olejů a mastnot.  
 
Trvalé používání MICRO-FLOOR na čištění podlah v průmyslových oblastech, institucích i domácnostech, zaručuje bezpečný a efektivní způsob čištění podlah, dlažby, spár a těžko dostupných míst..

OBJEDNAT Doporučená cena: 69,- Kč/750ml bez DPH

MUŠLE - FRESH

MUŠLE - FRESH

Tekutý enzymatický čistící přípravek pro pisoáry, toalety a porcelán  
MUŠLE-FRESH je speciálně vyvinutý přípravek pro čištění a údržbu pisoárů, toalet a porcelánu. Pomáhá odstraňovat organické nečistoty, vodní kámen a nepříjemný zápach. Dodá opět zářivou bělobu a nový vhled. Obsahuje speciálně vybrané kmeny bakterií a enzymy, které účinně likvidují usazeniny i v těžko dostupných místech. Tento přípravek efektivně snižuje náklady na čištění, vzhledem k obsahu bioenzymů, které čistí i následné odpadové potrubí.  
Přípravek MUŠLE FRESH byl vyroben v souladu s novou legislativou EU /REACH/ a požadavky k odpadním vodám dle zaváděného systému „BIOSYSTÉMY 2020“. MUŠLE-FRESH je doporučen pro veškeré provozy, které musí splňovat emisní limity odpadních vod.

OBJEDNAT Doporučená cena: 42,- Kč/litr bez DPH

PERZYMIX

Mnohonásobný enzymatický koncentrát s velkým množstvím využití pro prádelny a textilní průmysl. Tento moderní přípravek je ideální pro biologické čištění textilií, povrchové/tkaninové čištění.Enzymy rychle rozkládají biologické nečistoty a urychlují proces praní a čištění. Přidání PERZYMIXU do předpírek, výrazně ušetří spotřebu pracích prostředků a sníží ekonomickou náročnost praní.Lze prát efektivně při nižších teplotách a zároveň snadněji čistit odpadní vody z pracích procesů. Plně vyhovuje aktuální legislativě  
EU – REACH.

Bioenzymatické přípravky - sypké

OBJEDNAT Doporučená cena: 489,- Kč/ks bez DPH

HYDROPACKS

HYDROPACKS

Je suchý granulát obsahující enzymy a bakterie, které produkují životaschopné spory, balené v snadno použitelném a ve vodě rozpustném sáčku. Pro domácí použití je možné rozdělit do cca 6 dávek. Pro průmyslové použití vhodíte do vody jeden sáček vážící cca 450g / ČOV, do lapače tuku nebo septiku, čerpací stanice, kalojemu, / a ten se rozpustí a uvolní do systému miliardy bakterií a enzymů. Tento produkt obsahuje hybridní bakteriální kultury, které mají schopnost rozpustit a strávit veškeré živočišné i rostlinné tuky, bílkoviny, celulózu, škroby a cukry. Ve formě prášku může být tento produkt skladován v opakovaně použitelném plastovém kbelíku, aniž by ztrácel účinnost. Neobsahuje kyseliny, ani zásady. Jeho bakterie a enzymy působí specificky a tak rychle, že se odpad rozloží, snižuje se BSK i CHSK a vyloučí se pachy. Dávka 450 g obsahuje obrovskou sílu miliard bakterií a je určen pro velké zátěže.

OBJEDNAT

FILAMENT

FILAMENT

Specifický práškový produkt obsahuje vybrané kmeny Bacillus, které jsou schopny zamezit tvorbě vláknitých organismů. Pracuje i při nízkém stupni rozpuštěného kyslíku a pomáhá řešit na ČOV problém vláknitých organismů a biologického pěnění (M. parvicella – vláknitý mikroorganismus, který přednostně využívá hydrofobní substráty, Nostocoida limicola, Gordona amarae – GALO ad.)  
Vybraná směs kultur rodu Bacillus je fakultativní a může pracovat i když je 0 ppm rozpuštěného kyslíku. Kromě řešení problémů s vláknitými organismy, se významně podílí i při odbourávání nežádoucích látek v odpadních vodách – jako jsou fenoly, celulóza, škroby, proteiny, saponáty, mýdla, amoniak, chemikálie, zdroje zápachu, tuky, oleje a mastnoty. Filament také obsahuje Nitrosomonas spp. a fakultativní přirozeně se vyskytující bakterie, které zintenzivňují nitrifikaci a biologickou část městských ČOV

OBJEDNAT

LIPAZYM

LIPAZYM

Prášková bakteriální směsice, která produkuje vysoký stupeň lipázových enzymů. Tento produkt rapidně degraduje tukové krusty a je v tomto směru razantnější, než jiné produkty. Souběžně s aplikací je však třeba omezit některé agresivní chemikálie, které se občas používají. Tento přípravek je ideální při nasazení v prostředí velké tukové zátěže a v kombinaci s přípravkem BILIKUK® „T“nebo „S“.

OBJEDNAT

LAKTAZYM

LAKTAZYM

Práškový bakteriální produkt vytvořený pro mlékárenské vody a syrovátka. Může degradovat obojí, proteiny i mléčný cukr. Bakteriální síla tohoto produktu umožňuje produkovat vysoký stupeň proteinázy a laktázových enzymů. S jeho aerobními a fakultativně anaerobními mikroorganismy vytváří biomasu, která produkuje větší odpor vůči inhibitorům, které jsou přítomny v mlékárenských odpadních vodách.

OBJEDNAT

RYCHLÝ KOMPOST

RYCHLÝ KOMPOST

Velmi kvalitní komplex vybraných a zušlechtěných přírodních kultur, které zvyšují rychlost rozkladu organického odpadu. Vzhledem k tomu, že tento proces je běžným způsobem pomalý a vyžaduje mechanickou a osobní pozornost, je tento přípravek nepostradatelný pomocník. RYCHLÝ KOMPOST byl vytvořen za využití vzájemně působících fakultativních anaerobů a hub, aby urychlil a zefektivnil proces rozkladu.  
Po aplikaci přípravku, odpadní hmota – lignin a jiné pevné látky budou rychle degradovány. Jedním z nejčastějších problémů, které se vyskytují během kompostování je problém se zápachem. RYCHLÝ KOMPOST poskytuje řešení tím, že rozloží původce zápachu a převede jej na nezapáchající humus. Tento proces je vysoce efektivní v redukování a stabilizování zápachů, které se vyskytují v kompostové biomase.

Bioenzymatické přípravky - tuhé

OBJEDNAT Doporučená cena: 5 610,- Kč/ks bez DPH

BIOLAP

BIOLAP

Je tuhý bakteriální blok v závěsné síti. Využívá se pro biodegradaci organického odpadu v lapačích tuku, septicích a všude, kde je potřeba organický odpad likvidovat. Bezpečná, přirozeně se vyskytující bakterie, která je v přípravku, si dokáže poradit se složitými organickými problémy. Tento unikátní „blok“ se postupně rozpustí během 35–120 dní, což umožňuje postupnou biodegradaci a rozkládání odpadu. Komplex bakterií, které jsou obsaženy v bloku, omezí tuky, mastnoty, zápach, kal, a nahromaděnou organickou hmotu.  
Jeho kombinace s přípravky řady BILIKUK® je vysoce efektivní.

Čistící přípravky

OBJEDNAT Doporučená cena: 129,- Kč/litr bez DPH

MOHUTNÝ MIKE

MOHUTNÝ MIKE

K mytí zamaštěných a znečištěných ploch. Speciální alkalický přípravek se sníženou pěnivostí určený k ručnímu i strojnímu mytí na velké množství povrchů.

OBJEDNAT

MOHUTNÝ MIKE extra

MOHUTNÝ MIKE extra

K mytí zamaštěných a znečištěných ploch. Speciální alkalický přípravek se sníženou pěnivostí určený k ručnímu i strojnímu mytí na velké množství povrchů  
Obsahuje NaOH.  

OBJEDNAT

MOHUTNÝ MIKE GASTRO M

Jedinečný bezfosfátový přípravek pro profesionální mytí Tento přípravek byl vyroben v souladu s novou legislativou EU /REACH/ a s ohledem na komplexní přístup k odpadním vodám dle zaváděného systému „BIOSYSTÉMY 2020“. Obsahuje látky s antikorozivními účinky a unikátní přírodní alternativy komplexotvorných látek. Mohutný Mike - GastroM je určen pro veškeré gastronomické provozy, které musí splňovat emisní limity odpadních vod.

OBJEDNAT

MOHUTNÝ MIKE GASTRO L

Jedinečný lesk pro oplach nádobí v profesionálních myčkách. Tento přípravek byl vyroben v souladu s novou legislativou EU /REACH/ a s ohledemem na komplexní přístup k odpadním vodám dle systému „BIOSYSTÉMY 2020“. V rámci tohoto systému je Mohutný Mike - GastroL určen pro veškeré gastronomické provozy, které musí splňovat stanovené emisní limity. Obsahuje látky, které dodají nádobí oslnivým lesk a čistotu.

OBJEDNAT

BIONER

BIONER

Je vyvinut speciálně pro použití ve strojích na mytí podlah, ale pracuje stejně dobře i při manuálním použití s kbelíkem a hadrem. Vyhovuje všem, kdo hledají hospodárnost i kvalitu.Je silně povrchově aktivní. Protože málo pění, neohrožuje elektrické vedení vašeho čističe podlah. Stroje pracují snáz a rychleji. Je bezpečný i pro čištění pružných podlah, mramoru i betonu.

OBJEDNAT Doporučená cena: 357,- Kč/litr bez DPH

ORANGE DAY®

ORANGE DAY®

Orange Day® je citrusový čistící přípravek vyrobený z oleje z pomerančů - extraktu získaného z kůry a semen citrusů . Následnou destilací se získá koncentrát přírodní látky, jejíž vlastnosti jsou ideální pro čistící a desodorační procesy. Orange Day může být použit pro široký okruh aplikací, od mytí a čistění až po odstraňování plísní.  
Jeho skvělé čistící vlastnosti se dají využít v mnoha odvětvích průmyslu. Odstraňuje šmouhy a nánosy z podlah / po kolech vozíků/, asfalt, lepidla z etiket a reklam, polyuretan, silikon ad.  
Uplatní se v průmyslu, autoservisech, reklamních společnostech, dopravě ad.

OBJEDNAT

ORANGE DAY® plus extra

Orange Day® - plus extra, patří mezi nové čistící přípravky.  
Je vhodnou alternativou pomerančových terpenů. Jeho skvělé čistící vlastnosti se dají využít v mnoha odvětvích průmyslu. Odstraňuje šmouhy a nánosy z podlah / po kolech vozíků/, asfalt, lepidla z etiket a reklam, polyuretan, silikon ad.  
Uplatní se v průmyslu, autoservisech, reklamních společnostech, dopravě ad.

Vůně

OBJEDNAT Doporučená cena: 32,- Kč/50ml bez DPH

„BEJBINA“

„BEJBINA“

Je exkluzivní patentovaná směs vonných látek, které ve spojení s glykolovou složkou vytváří velice účinný prostředek k odstranění nepříjemných zápachů. „BEJBINA“ je velmi populární přípravek pro svou jemnou vůni miminka- dětského pudru.  
Aplikace se provádí rozprašováním do vzduchu nebo několika kapkami na požadované místo / koberec, rohy postele, toaleta, čistící a prací roztok apod./

OBJEDNAT Doporučená cena: 32,- Kč/50ml bez DPH

MAGIE KOŘENÍ

MAGIE KOŘENÍ

Je exkluzivní patentovaná směs vonných látek, která je známa z dob minulého století. Ve spojení s KAS desinfekční složkou vytváří velice účinný prostředek  
k odstranění nepříjemných zápachů a chorobných mikroorganismů v ovzduší.  
„Magie koření“ je vůní pro sváteční chvíle pohody,uvolnění a relaxaci.  
Aplikace se provádí rozprašováním do vzduchu nebo několika kapkami na požadované místo. Může se také použít do mycích roztoků.

Biocidy

OBJEDNAT Doporučená cena: 189,- Kč/litr bez DPH

SUPER DESIN

SUPER DESIN

V jedné operaci ničí choroboplodné zárodky, čistí a dezodoruje. Tato ve velké míře mezinárodně používaná kvartérní desinfekce je účinná v širokém spektru a výborně se hodí v gastronomickém a potravinářském průmyslu. Používá se na desinfekci podlah a míst, které nepřijdou do přímého styku s potravinami.Má neutrální pH a nezatěžuje tak odpadní vody jako jiné biocidy.Je také více vhodnější pro vlhké plochy než desinfekce chlórové, které se rychleji rozkládají a jejich účinek mizí.