Svoz biologicky rozložitelného odpadu (BRO)

V rámci tzv. hrubého předčištění odpadních vod gastronomických a potravinářských provozů naše firma provádí svoz biologicky rozložitelného odpadu (zbytků jídel) a použitých potravinářských olejů dle platné legislativy ČR a EU. Svoz  zbytků jídel provádíme dle požadavků zákazníků v plastových nádobách o velikosti 50 l. Plastové nádoby, které jsou po každém použití vymyté v mycí lince a řádně desinfikované, jsou zákazníkům bezplatně propůjčeny v požadovaném množství. Každému zákazníkovi vedeme evidenci odvezeného bioodpadu. (množství, váha, atd..)

 

plastové obaly pro BRO a potravinářské olejemycí linka na plastové obaly

 

Svoz potravinářských olejů

Svoz jedlých potravinářských olejů prvádíme dle požadavků zákazníka v desinfikovaných nádobách o velikosti 50 l. Za odvezené množství poskytujeme slevu na svoz biologicky rozložitelného odpadu 2,- Kč/litr.

 

Svoz, likvidaci a evidenci biologicky rozložitelného odpadu provádíme v souladu s legislativou EU (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1774/2002 a směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 o odpadech), které stanovují způsob přepravy a likvidace biologicky rozložitelných odpadů.